top of page

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Hyvinvointipalvelut R.Ebrahim

Y-tunnus: 2835949-6

Osoite: Pekkalantie 41

Postinumero: 90940

Postitoimipaikka: Oulu

Puhelinnumero: 0405117328

Sähköpostiosoite: richardebrahim@gmail.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Hyvinvointipalvelut R.Ebrahim

Nimi: Richard Ebrahim

Osoite: Pekkalantie 31

Postinumero: 90940

Postitoimipaikka: Oulu

Puhelinnumero: 0405117328

Sähköposti: richardebrahim@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Hyvinvointipalvelu R. Ebrahim sähköinen rekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan.

Suunnitella ja toteuttaa parasta mahdollista ja turvallista hoitoa, ylläpitoon sekä kehittämiseen. Terveydenhuollon palvelujen (kuten hieronta, personaltraining) toteuttamiseen ja hoitokirjausten dokumentointiin.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, tehdyt varaukset ja niihin liittyvistä tiedot.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Potilastietoja koskee lakisääteinen säilytysaika.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään.

Asiakas luovuttaa tiedot sähkösen ajanvarausjärjestelmän, sähköpostin tai puhelimen välityksellä.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja ei luovteta eteenpäin toisille ilman erillistä kirjallista suostumusta tai lakiin perustavaa velvollisuutta.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

bottom of page